Geografi PMR SMKDPB

Geografi PMR SMKDPB

Thursday, March 31, 2011

Ingatan Semua Calon !

Kelemahan Laporan Yg Telah Dihantar !

Cikgu dah semak lebih 80% dari laporan anda. Ramai yang lemah dalam lakaran peta dan tidak memasukkan perkara-perkara seperti Tajuk yg tepat, garisan sempadan peta, arah mata angin dan peta di bahagian pesisirannya tidak bersambung pada frame peta.

Sila buat pembaikan dan ambil tindakan pada bahagian yang cikgu tegur ! Olehkerana minggu ini ada MSSD Pontian, ramai guru yang ada tugasan luar, jadi inilah peluang anda menggunakan masa terluang untuk sama-sama melengkapkan laporan.

JANGAN MALAS !!!

Saturday, March 26, 2011

Semakan KKG & Pemarkahan

Pemarkahan KKG

Diingatkan kepada semua calon KKG 2011 utk kertas peperiksaan PMR 23/2.
Cikgu akan menyemak kemajuan anda dan meletakkan markah dari aspek 1 hingga ke aspek 5 atau 6.
Semua calon wajib bersedia dan menyerahkan bahan laporan yang telah lengkap dan betul di antara minggu 2 dan minggu 3 bulan April ini.
Sesiapa yang gagal menyerahkan bahan laporan tersebut akan mengudang kepayahan !!
Harap semua bersedia.

Pentaksir KKG sekolah.

Monday, March 21, 2011

PETA SATELIT

KAWASAN SEKOLAH KITA - SMKDPB
KAWASAN SDAHA & SMKDPB : SEBELAH SUNGAI
SEKADAR MENGHARGAI TEKNOLOGI
KAWASAN KAJIAN DI JLN PT MESJID, PONTIAN.


Friday, March 18, 2011

KONSEP PENCEMARAN ALAM SEKITAR

Konsep Pencemaran Alam Sekitar

1. Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan.

Contohnya :

Pembuangan sampah seperti plastik, kaca, bahan kimia dan seumpamanya ke dalam sungai boleh mengakibatkan sungai tercemar. Begitu juga pembuangan atau pelepasan asap dari kenderaan bermotor boleh mencemarkan udara manakala pembuangan sampah domestik ke merata tempat akan menyebabkan pencemaran bau dan mengalakkan pembiakan kuman serta berbagai jenis penyakit.

2. Pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik,kimia,biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah,yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan,keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain,tumbuhan dan haiwan.


Contohnya :

Pembuangan sisa-sisa toksid dari kilang kelapa sawit ke sungai akan mengakibatkan hidupan akuatik di tempat tersebut terjejas dan pupus.

http://www.scribd.com/doc/6064805/Kesan-Pencemaran-Alam-Sekitar-Terhadap-Dunia-Hari-Ini

http://www.scribd.com/doc/4927232/Artikel-Pencemaran-Alam-Sekitar

Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan.Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik,kimia,biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah,yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan,keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain,tumbuhan dan haiwan.Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam:


Thursday, March 17, 2011

KAEDAH KAJIAN

Kaedah Kajian.
1. Kaedah Pemerhatian
2. Kaedah Temu Bual
3. Kaedah Soal Selidik
4. Rujukan

Contoh : Kaedah Pemerhatian.

Dalam kaedah pemerhatian, saya telah pergi meninjau di kawasan kajian bersama kumpulan untuk mencatat lokasi dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pencemaran alam sekitar di sini. Saya mencatat petempatan, bangunan kedai dan pejabat-pejabat kerajaan serta semua ciri-ciri budaya dan fizikal yang terdapat di sepanjang jalan parit mesjid untuk dilakar dan memasukkan semua catatan tersebut.

Contoh Temu Bual :

Saya telah memilih Lorong Damai, Jalan parit Mesjid, Pontian untuk menemu ramah beberapa orang penduduk di situ mengenai pencemaran yang berlaku. Selain itu, saya juga telah menemu ramah guru-guru di sekolah saya mengenai jenis kenderaan yang mereka gunakan setiap hari ke sekolah. Dapatan itu, saya bangunkan graf bar mudah untuk membuktikan berlaku sumbangan pencemaran udara.

Kaedah Rujukan :

......bersambungTuesday, March 15, 2011

KAWASAN KAJIAN

Kawasan Kajian.
1. Skor markah dibahagian ini ialah 8 markah. banyak tuu.. !
2. Muka surat pertama di bahagian aspek ini ialah karangan 1 muka surat yang mengandungi 3 aspek atau lebih dengan hurainnya sekali.
3. Aspek huraiannya ialah :
i. Nama kawasan kajian
ii. Latarbelakang / sejarah kawasan kajian
iii. Lokasi kawsan kajian
iv. Pandang darat fizikal kawasan kajian.
v. Jarak dari bandar / pekan pontian kechil

Contohnya :
Kawasan kajian yang saya laksanakan ialah di persekitaran jalan parit mesjid, Pontian Johor. Kawasan ini pada asalnya adalah kawasan belukar dengan sedikit sahaja petempatan dan bangunan kedai atau sekolah. Walaupun pada awal petempatan, ia hanya merupakan kampung nelayan kecil dan terpencil, ia semakin maju dan berkembang pesat dengan berbagai pembangunan. Dewasa ini, telah wujud banyak bangunan pentadbiran kerajaan, kedai dan rumah.
Terletak kira-kira 1/2 KM dari pusat pentadbiran daerah dan menganjur sejauh 1.5 kilometer dari pantai hingga ke sekolah saya iaitu SMKDPB.
Purata kawasan kajian ini adalah rata dan pamah. Terdapat sebatang sungai di bahagian Tenggara kawasan kajian iaitu sungai pontian kechil. Air yang keroh mengalir dari daratan kerana pinggir sungai dipenuhi dengan lumpur.
Pada keseluruhannya, ia adalah sebuah petempatan yang selamat dan jarang berlaku bencana alam di kawasan ini.

Baca dan cuba fahami contoh di atas, kemudian karang dan bina ayat sendiri. Isi boleh sama tetapi olahan pandai-pandai pelajar lah !
Ingat ! jangan tiru bulat-bulat. Cikgu potong markah !!

Laporkan dalam 1 muka surat sudah memadai.

# Selepas laporan buat peta-peta seperti yang cikgu nyatakan sebelum ini.
# Peta mesti lengkap !!!


KAWASAN KAJIAN

Kawasan Kajian.
1. Skor markah dibahagian ini ialah 8 markah. banyak tuu.. !
2. Muka surat pertama di bahagian aspek ini ialah karangan 1 muka surat yang mengandungi 3 aspek atau lebih dengan hurainnya sekali.
3. Aspek huraiannya ialah :
i. Nama kawasan kajian
ii. Latarbelakang / sejarah kawasan kajian
iii. Lokasi kawsan kajian
iv. Pandang darat fizikal kawasan kajian.
v. Jarak dari bandar / pekan pontian kechil

Contohnya :
Kawasan kajian yang saya laksanakan ialah di persekitaran jalan parit mesjid, Pontian Johor. Kawasan ini pada asalnya adalah kawasan belukar dengan sedikit sahaja petempatan dan bangunan kedai atau sekolah. Walaupun pada awal petempatan, ia hanya merupakan kampung nelayan kecil dan terpencil, ia semakin maju dan berkembang pesat dengan berbagai pembangunan. Dewasa ini, telah wujud banyak bangunan pentadbiran kerajaan, kedai dan rumah.
Terletak kira 1/2 KM dari pusat pentadbiran daerah dan menganjur sejauh 1.5 kilometer dari pantai hingga ke sekolah saya iaitu SMKDPB.
Purata kawasan kajian ini adalah rata dan pamah. Terdapat sebatang sungai Tenggara kawasan kajian iaitu sungai pontian kechil. Air keroh mengalir dari daratan kerana pinggir sungai dipenuhi dengan lumpur.
Pada keseluruhannya, ia adalah sebuah petempatan yang selamat dan jarang berlaku bencana alam di kawasan ini.

Baca dan cuba fahami contoh di atas, kemudian karang dan bina ayat sendiri. Isi boleh sama tetapi olahan pandai-pandai pelajar lah !
Ingat ! jangan tiru bulat-bulat. Cikgu potong markah !!

Laporkan dalam 1 muka surat sudah memadai.

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif Kajian.

Bahagian ini senang sahaja, pelajar hanya meniru kembali semua objektif kajian, Cuma letakkan perkataan kata kerja di bahagian hadapan ayat yang sesuai dan kaitkan dengan kawasan kajian.

Contoh katakerja ialah seperti :
menyatakan
mengklasifikasikan
menyenaraikan
memberi cadangan
menerapkan
mendifinisikan
mengesyorkan

Contohnya :
Objektif kajian yang telah saya laksanakan di sepanjang jalan parit mesjid meliputi perkara-perkara berikut :

1. Mendifinisikan konsep pencemaran alam sekitar yang terdapat di sepanjang jalan parit mesjid.
2. Menyenaraikan jenis-jenis pencemaran alam sekitar yang berlaku di sepanjang jalan parit mesjid
3. Mencari punca berlakunya pencemaran alam sekitar di sepanjang jalan parit mesjid.
4.Menyatakan kesan pencemaran alam sekitar yang berlaku di persekitaran jalan parit mesjid.

.... dan seumpamanya. Mesti menyatakan semua objektif yang tertera dalam soalan KKG.
.... sila klik bahagian awal blog ini utk download soalan KKG 2011.

Jangan malas ! Jangan manja ! Buat kerja ikhlas ! Anda mesti berusaha !!

Pendahuluan

Pendahuluan.
Menyatakan perkara-perkara berikut dalam satu perenggan :

1. Nama kawasan kajian
2. Sebab-sebab pemilihan kawasan kajian
3. Tempoh masa kajian dijalankan

contohnya :
Kajian yang telah saya laksanakan ialah mengenai Pencemaran Alam Sekitar di kawasan Jalan Parit Mesjid, 82000 Pontian Johor. Kawasan ini saya pilih kerana ia adalah dipersekitaran kawasan rumah / tempat tinggal saya atau Kawasan ini saya pilih kerana ia adalah laluan harian saya ke sekolah pergi dan balik sepanjang hari persekolahan atau Kawasan ini menjadi pilihan saya kerana SMK Dato' Penggawa Barat tempat saya belajar berada di hujung jalan parit mesjid dan dalam linkungan kawasan kajian iaitu 5km persegi. Tempoh masa yang saya ambil ialah selama 20 minggu / 5 bulan / antara bulan Februari hingga bulan Julai 2011.Penghargaan

Penghargaan.

1. Menyatakan melebihi 3 pihak :

a. Tuan Pengetua - nama, gelaran dan sebab
Contohnya :
Saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Haji Hashim Bin Mohd. Dom iaitu Tuan Pengetua SMK Dato' Penggawa Barat, Pontian kerana telah mengizinkan saya menggunakan fasiliti dan kemudahan sekolah seperti komputer berinternet, bahan-bahan tulis dan penggunaan bilik darjah diwaktu petang.

b. Guru Subjek
c. Ibubapa / Penjaga
d. Rakan-rakan dalam kumpulan
e. Pihak luar / Responden / Penduduk / Jiran

Contoh guru subjek :
Tidak ketinggalan ucapan jutaan terima kasih kepada guru subjek geografi KBSM tingkatan 3 saya iaitu En Zahari Bin Hj Ab. Manan kerana telah membimbing dan menunjuk ajar saya sepanjang bulan Februari hingga bulan Julai ketika melaksanakan kerja kursus geografi ini.

Senarai Kandungan

Senarai Kandungan.
Seperti yang telah kita bincangkan dalam kelas, buat kotak baris dan lajur yang mengandungi perkara-perkara berikut :

1. Jalur 1 - Bilangan
2. Jalur 2 - Isi Kandungan / Aspek
3. Jalur 3 - Muka Surat

1. Baris 1 - Aspek Tajuk
2. Baris 2 - Senarai Kandungan
3. Baris 3 - Penghargaan
4. Baris 4 - Pendahuluan
5. Baris 5 - Objektif kajian
6. Baris 6 - Kawasan Kajian
7. Baris 7 - Kaedah Kajian
8. Baris 8 - Dapatan Kajian
9. Baris 9 - Rumusan
10. Baris 10 - Lampiran
11. Baris 11 - Rujukan

Bilangan muka surat adalah bergantung kepada jumlah helaian pada aspek-aspek tertentu contohnya aspek pendahuluan, tajuk kajian, penghargaan, senarai kandungan dan rumusan mungkin hanya memerlukan 1 halaman laporan sahaja berbanding aspek-aspek selainnya adalah lebih dari 2 helaian kertas.


TAJUK KAJIAN : PAS DI JLN PT MESJID. PTN

TAJUK KAJIAN.

Kajian Mengenai Pencemaran Alam Sekitar Di Sepanjang jalan Parit Mesjid, 82000 Pontian Johor.

1. Ditulis dalam satu muka surat.
2. Pastikan tajuk tersebut lengkap dengan pilihan tajuk tugasan dan menyatakan lokasi secara tepat iaitu nama kawasan kajian, bandar / daerah dan negeri.
3. Justifikasikan tajuk agar lebih kemas dan teratur.


Monday, March 14, 2011

Pesanan Kepada Calon KKG SMKDPB

Aspek Kawasan Kajian
  1. Seperti yg cikgu katakan dalam kelas, pelajar cuba buat peta Johor, kemudian peta daerah Pontian dan yg paling banyak markah ialah lakaran kawasan kajian di sepanjang jln pt mesjid.
  2. Konsepnya ialah dari peta makro kepada peta mikro - peta skala luas kepada peta skala kecil.
  3. Pastikan setiap peta ada Tajuk, Bingkai peta, Arah mata angin, Petunjuk, dan perletakan lokasi.
  4. Peta Johor dan Daerah Pontian boleh fotostate tetapi ia hendaklah peta lakar kosong dan tugas pelajar ialah melorek atau mewarna kawasan tertentu sahaja - kalau peta Johor lorek daerah Pontian, Kalau peta daerah Pontian lorek kawasan Pt Mesjid dari pinggir pantai hingga ke SMKDPB dan dari Jln Pt Semerah hingga ke Jalan Johor.
  5. Peta Jalan Pt Mesjid hendaklah terpeinci seberapa boleh yg lengkap dgn simbol budaya dan fizikal seperti petempatan, jalanraya, kedai, sekolah, rumah ibadat, pejabat dan seumpamanya manakala fizikalnya ialah seperti sungai pontian, pinggir pantai, tumbuhan belukar dan seumpamanya.
  6. Pastikan 1 peta untuk 1 helai kertas, elakkan bersambung ke muka surat lain.
  7. Peta kawasan kajian di jln pt mesjid hanya sebagai pemangkin atau pedoman anda. Sila buat ubahsuai atau penambahbaikan. Contohnya, sungai pontian kecil tidak lurus ! ia bengkang bengkok sedikit. Begitu juga dengan jln pt mesjid, tidaklah lurus seperti pembaris ! kan ?. Simbol petempatan mestilah petak kecil warna hitam.
  8. INGAT !! ADA 8 MARKAH DI SINI ! JGN BUAT ACUH TAK ACUH ! SIAPA BUAT CINCAI NANTI KAT SEKOLAH SAYA CINCAI KO ORG !
Kalau ada pertanyaan, sila tanya di bahagian comment !! kau orang tau kan caranya ?. Kena sign in dulu dalam account gmail. - google.

LAKARAN KAW KAJIAN DI PT MESJID 2LAKARAN KAW KAJIAN DI PT MESJID

PETA DAERAH PONTIAN 5

PETA DAERAH PONTIAN 4

PETA DAERAH PONTIAN 3

PETA DAERAH PONTIAN 2

PETA DAERAH PONTIAN 1

PETA NEGERI JOHOR 5

PETA NEGERI JOHOR 4PETA NEGERI JOHOR 3PETA NEGERI JOHOR 2PETA NEGERI JOHOR 1

Peta Lokasi Daerah Pontian Di Negeri Johor

Monday, March 7, 2011


Contoh Peta daerah Pontian - Lorek di kawasan Parit Mesjid tau !
Dari sekolah kita ke arah tepi laut selat melaka.


Print Peta Untuk KKG

Salam kembali pelajar-pelajar Tingkatan 3. SMKDPB

Kalau nak cetak peta dari blog ini, begini caranya :-

1. Letakkan ikon tetikus atau pointer ke atas peta tersebut
2. Klik kanan dan pilih copy image
3. Buka perisian microsoft office dan paste
4. Drag untuk besarkan imej
5. Boleh cetak dah !

selamat mencuba.

Kerja Kursus Geografi - Do it during the school holidays.

Seperti yang cikgu bagitau dalam kelas, dalam bahagian Kawasan Kajian perlu disediakan beberapa buah peta lakar iaitu dari makro kepada mikro - dari skala besar kepada skala kecil. Untuk itu, pelajar mesti sediakan peta-peta berikut :-
1. Peta lakar kosong negeri Johor.
2. Lorekkan hanya daerah Pontian
3. Pastikan ada Tajuk, Petunjuk, Arah Mata angin, Sempadan peta dan penerangan ringkas mengenai lokasi daerah Pontian di Johor.
4. Buat yang original, jangan tiru bulat-bulat
5. Boleh tekap
6. Lakukan ke atas kertas yang cikgu dah edarkan sebelum ini.

Selamat Melaksanakan KKG.