Geografi PMR SMKDPB

Geografi PMR SMKDPB

Saturday, April 23, 2011

Penyetaraan KKG SMKDPB

Perlengkapkan Laporan KKG !

Cikgu akan pergi menghadiri taklimat penyataraan KKG. Cikgu rasa tahun ini, akan ada pelawat luar datang ke sekolah untuk memastikan semua kerja kursus geografi telah dilaksanakan mengikut jadual dan ketetapan yang telah diberi sebelum ini.
Justeru itu, cikgu sangat-sangat berharap agar semua calon tidak mengabaikan tanggungjawab pelaksanaan kerja kursus. Semua laporan hendaklah dihantar kepada cikgu sepertimana tatacara penghantaran yang telah kita persetujui bersama. Bahan laporan yang telah ditanda hendaklah disimpan ke dalam fail himpunan ( pelastik ) dan disimpan di sekolah.
Ingat ! hanya bahan yang belum siap, sedang diusahakan, dibaiki atau dibuat semula sahaja yang dibenarkan bawa balik ke rumah. Bahan yang telah diberi markah sudah menjadi bahan bukti peperiksaan dan dilarang bawa pulang.

Lakukan yang terbaik


No comments:

Post a Comment