Geografi PMR SMKDPB

Geografi PMR SMKDPB

Tuesday, January 24, 2012

Kerja Rumah Terancang - KRT Geografi

KRT Geografi sempena cuti perayaan tahun cina amat mudah dilaksanakan, namun jika pelajar tidak melaksanakan KGT semasa di tingakatn 1 dan 2, mungkin sukarlah bagi mereka.

Pelajar cuma perlu menyediakan semua peta lakar ke dalam kertas putih saiz A4. Berikut adalah butirannya :-
  1. Lakarkan peta Johor yang lengkap dan lorek/warna hanya daerah Pontian sahaja.
  2. Lakar Peta daerah Pontian dan lorek/warna kawasan Jalan Parit Mesjid - antara jalan parit semerah dengan Jalan Johor - Pontian dan SMKDPB dengan pinggir pantai Pontian.
  3. Peta kawasan kajian akan dibincangkan bersama dalam kelas nanti.
Pastikan perkara berikut ada :-
  • TAJUK PETA
  • ARAH MATA ANGIN
  • SEMPADAN PETA / BORDER
  • PETUNJUK
  • BAHAGIAN LOREK
PENTING !
Bahagian peta yang lengkap akan membawa 8 markah penuh.
Anda terpaksa mengutip 1 - 2 markah pada tiap sub topik yang diberi.
Markah penuh ialah 50.

SELAMAT MENJALANKAN TUGAS. !!

No comments:

Post a Comment