Geografi PMR SMKDPB

Geografi PMR SMKDPB

Tuesday, March 15, 2011

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif Kajian.

Bahagian ini senang sahaja, pelajar hanya meniru kembali semua objektif kajian, Cuma letakkan perkataan kata kerja di bahagian hadapan ayat yang sesuai dan kaitkan dengan kawasan kajian.

Contoh katakerja ialah seperti :
menyatakan
mengklasifikasikan
menyenaraikan
memberi cadangan
menerapkan
mendifinisikan
mengesyorkan

Contohnya :
Objektif kajian yang telah saya laksanakan di sepanjang jalan parit mesjid meliputi perkara-perkara berikut :

1. Mendifinisikan konsep pencemaran alam sekitar yang terdapat di sepanjang jalan parit mesjid.
2. Menyenaraikan jenis-jenis pencemaran alam sekitar yang berlaku di sepanjang jalan parit mesjid
3. Mencari punca berlakunya pencemaran alam sekitar di sepanjang jalan parit mesjid.
4.Menyatakan kesan pencemaran alam sekitar yang berlaku di persekitaran jalan parit mesjid.

.... dan seumpamanya. Mesti menyatakan semua objektif yang tertera dalam soalan KKG.
.... sila klik bahagian awal blog ini utk download soalan KKG 2011.

Jangan malas ! Jangan manja ! Buat kerja ikhlas ! Anda mesti berusaha !!

No comments:

Post a Comment