Geografi PMR SMKDPB

Geografi PMR SMKDPB

Tuesday, March 15, 2011

Senarai Kandungan

Senarai Kandungan.
Seperti yang telah kita bincangkan dalam kelas, buat kotak baris dan lajur yang mengandungi perkara-perkara berikut :

1. Jalur 1 - Bilangan
2. Jalur 2 - Isi Kandungan / Aspek
3. Jalur 3 - Muka Surat

1. Baris 1 - Aspek Tajuk
2. Baris 2 - Senarai Kandungan
3. Baris 3 - Penghargaan
4. Baris 4 - Pendahuluan
5. Baris 5 - Objektif kajian
6. Baris 6 - Kawasan Kajian
7. Baris 7 - Kaedah Kajian
8. Baris 8 - Dapatan Kajian
9. Baris 9 - Rumusan
10. Baris 10 - Lampiran
11. Baris 11 - Rujukan

Bilangan muka surat adalah bergantung kepada jumlah helaian pada aspek-aspek tertentu contohnya aspek pendahuluan, tajuk kajian, penghargaan, senarai kandungan dan rumusan mungkin hanya memerlukan 1 halaman laporan sahaja berbanding aspek-aspek selainnya adalah lebih dari 2 helaian kertas.


No comments:

Post a Comment