Geografi PMR SMKDPB

Geografi PMR SMKDPB

Sunday, May 22, 2011

ASPEK 10 - LAMPIRAN

SUSUN KERTAS LAMPIRAN.

  1. LAMPIRAN 1
  2. LAMPIRAN 2
  3. LAMPIRAN 3
  4. LAMPIRAN 4
  5. 1 CONTOH BORANG SOAL SELIDIK
  6. GAMBAR DARI KERATAN AKHBAR ATAU MAJALAH
  7. POTONGAN / KERATAN AKHBAR ATAU BAHAN-BAHAN LAIN
  8. CETAKAN BAHAN DARI INTERNET
SEMUA BAHAN LAMPIRAN HENDAKLAH ADA KAITAN DENGAN TAJUK DAN KAJIAN.

No comments:

Post a Comment