Geografi PMR SMKDPB

Geografi PMR SMKDPB

Monday, March 12, 2012

PENGHARGAAN

Biarpun markah penuh boleh diperolehi dari penghargaan 3 pihak, cikgu lebih selesa dan senang hati jika calon menuliskan lebih dari itu. Karang 1 perenggan untuk 1 pihak. Tuliskan 3 perkara dalam ucapan kepada pihak berkenaan.

  1. Nama pihak
  2. Orang yang bertanggung jawab
  3. Sebab ucapan diberi.
Contohnya :

  • Saya ingin mengucapakan setinggi penghargaan yang tidak terhingga kepada Tuan Pengetua SMK Dato' Penggawa Barat iaitu Tuan Haji Hashim Bin Mohd. Dom kerana telah membenarkan penggunaan kemudahan sekolah dan bahan-bahan laporan untuk kami menyempurnakan tugasan KKg ini hingga selesai.

No comments:

Post a Comment