Geografi PMR SMKDPB

Geografi PMR SMKDPB

Monday, March 12, 2012

Senarai Kandungan

Laporan muka surat seterusnya ialah Senarai Kandungan.

  1. Lakar satu jadual ( table ) dengan tajuk Bil, Isi Kandungan dan muka surat.
  2. Salin semula semua aspek kajian ( telah diedarkan ) mengikut susunan.
  3. Terdapat 11 aspek yang boleh dicatatkan bermula aspek Tajuk Kajian hingga Aspek Rujukan.
  4. No 12 iaitu Penilaian Umum tidak dinyatakan kerana ia bukan aspek yang hendak dilaporkan.
  5. Buat dalam satu muka surat sahaja
  6. Tuliskan muka surat

No comments:

Post a Comment