Geografi PMR SMKDPB

Geografi PMR SMKDPB

Friday, June 19, 2015

Grafik

Bahagian Grafik :

Bahagian ini memperuntukkan 23 markah :
( markah mudah dan lumayan )  _ wajib rebut.

1. Jadual

Jadual ialah rumusan ( data analisis ) dari dapatan borang-borang responden.
Ia mesti disusun dengan betul dan lengkap.


2. Graf Bar Mudah  ( Wajib Lengkap )


Graf ini hanya contoh dari tajuk PT3 Geografi tahun sebelumnya.

i.  Gunakan kertas graf
ii. Warna atau lorek dengan cermat jika        
    berkesempatan
iii. Pastikan semua label dan tajuk lengkap
iv. Letakan Jadual di bahagian atas graf.


Tafsiran Graf :

Buat tafsiran ringkas berkaitan plotan graf :


  • Jenis-jenis pekerjaan
  • jumlah responden
  • pekerjaan paling majoriti dan minoriti

No comments:

Post a Comment