Geografi PMR SMKDPB

Geografi PMR SMKDPB

Friday, June 19, 2015

Proses Awal

Keperluan Proses Awal :

1. 20 keping borang soala selidik yang telah di isi oleh reponden  -  tulisan tangan
2.  Data-data yang telah dirumuskan - Jumlah jenis pekerjaan dari responden di atas
3. Cadangan yang diperolehi oleh penduduk dan pendapat sendiri untuk memajukankan keg ekonomi penduduk :
     i. kerja tambahan masa
     ii. kerja sampingan
    iii.  kerja sendiri ( ambil upah ....  )
    iv.
     v..
4. Mengariskan potensi kawasan kajian menajdi kawasan yang maju dan makmur.
   i.  pertanian dari tanah yang subur
  ii.  perniagaan sebagai industri tertier
 iii.  kawasan pelancongan - melalui hebahan internet
 iv. 
  v.
  vi.

No comments:

Post a Comment