Geografi PMR SMKDPB

Geografi PMR SMKDPB

Friday, June 19, 2015

Objektif Kajian

Salam PT3 !

Untuk Bahagian Perancangan Awal :

1. Jadualkerja - telah diterangkan dalam kelas
2. Agihan kerja - telah diterangkan dalam kelas
3. Objektif Kajian :
                                    i. Dpt menyatakan dan menghuraikan takrif / definisi / konsep berkitan                                               kegiatan ekonomi di kaw kajian.

                                    ii. Boleh mengenalpasti jenis-jenis keg ekonomi di kawasan lajian

                                    iii. Dapat menerang / huraian jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan dalam                                             keg ekonomi penduduk tersebut

                                    iv. Memberi cadangan secara kritis dan kreatif untuk usaha-usaha yg                                                  boleh meningkatkan pendapatan penduduk.

                                     v. Mencadangkan keg ekonomi yg berpotensi dimajukan di kawasan                                                  kajian dgn alasannya

No comments:

Post a Comment