Geografi PMR SMKDPB

Geografi PMR SMKDPB

Friday, June 19, 2015

Konsep

Konsep :

Konsep ialah penerangan / definisi / Takrif / Maksud yang diterang secara ilmiah.  Calon mesti menghuraikannya dengan tepat berdasarkan rujukan dari kamus atau ensaiklopedia elektronik sah yang boleh dilayari dari URL internet.

Calon juga dikehendaki mengaitkan contoh kawasan kajian.


Contoh :
Dari Url..https://ms.wikipedia.org/wiki/EkonomiEkonomi (Economy) (daripada bahasa Greek bermaksud 'rumah', dan 'peraturan,' iaitu "pengurusan rumah tangga") merupakan satu cabang sains sosial yang mengkaji pembahagian sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia. Ini termasuklah kajian tentang pengeluaran dan penggunaan melalui pembolehubah yang dapat diukur, meliputi analisa pengeluaranpengedaran, dan penggunaanbarang dan perkhidmatan.

Semua urusan rumahtangga yang berkaitan dengan pendapatan untuk memenuhi keperluan isi rumah memerlukan sumber pencarian.  Kawasan kajian di persekitaran SMKDPB, Jln Pt Mesjid menyediakan berbagai jenis pekerjaan untuk memenuhi kehendak rumahtangga seperti pekerjaan sebagai kakitangan kerajaan, kakitangan swasta, peniaga, bekerja sendiri, nelayan dan seumpamanya.

No comments:

Post a Comment